Wanneer je om wat voor reden dan ook niet meer aan het werk kunt op je oude functie en in je oude bedrijf wordt re-integratie 2e spoor ingezet. Dat wil zeggen, je gaat niet met re-integratie aan de gang als je zelf ontslag neemt of als je contract niet wordt verlengd. Het gaat om welke medische reden dan ook. Dat kan lichamelijk zijn, maar ook geestelijk. Soms kan je gewoon niet meer terecht in je oude, vertrouwde bedrijf. Re-integratie 2e spoor helpt je dan om weer aan het werk te kunnen in een functie en in een bedrijf waar jij met je beperking(en) wel past.

Re-integratie 2e spoor lijkt erg vervelend

Natuurlijk is het hartstikke vervelend als je vanwege je lichamelijke of geestelijke beperking(en) niet meer kunt werken op je oude werkplek. Maar gelukkig is daar re-integratie 2e spoor. Je kunt dan weer aan het werk, waarbij rekening gehouden wordt met je beperkingen. Was je altijd hovenier en heb je nu ernstige rugklachten (bijvoorbeeld door een hernia), dan kan het zomaar zijn dat je heel erg op je plek bent in een ander bedrijf. Gewoon op kantoor. Heb je een flinke burn-out (gehad) en kan je de stress van continue deadlines niet meer aan? Dan is het misschien een idee om in een winkel te gaan werken. Ik noem maar wat. Re-integratie 2e spoor gaat uit van jouw mogelijkheden en niet van je onmogelijkheden.
Re-integratie 2e spoor

Weer aan het werk dankzij re-integratie 2e spoor

Het allerliefst wil je gewoon lekker werken. Maar wat nou als je jouw werk niet meer kan doen? Dan kun je met re-integratie 2e spoor onderzoeken waar je sterke kanten nu liggen. Want die kunnen best veranderd zijn in de loop van de jaren. Het kan zijn dat je er na een beroepskeuzetest achterkomt dat je een totaal andere richting uit zou willen. Re-integratie 2e spoor helpt je daarbij. Ook door bijvoorbeeld opleidingen en stages.

Je moet het zelf doen, ook met re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor helpt je. Dat wil niet zeggen dat ze je alles uit handen nemen. Je moet zelf gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan. En je moet zelf een opleiding die je aangeboden wordt willen gaan volgen. Dan pas is de re-integratie een succes te noemen. Je oude werkgever is verplicht je te helpen met re-integreren. Pas als de mogelijkheden binnen het huidige bedrijf allemaal bekeken en afgewezen zijn, wordt het 2e spoor ingezet.